Registrace k DPH
Zakládání společností Založení nové společnosti

Zavoláme Vám

Raif

fc

Registrace plátců k DPH

Zajímá vás, kdo má povinnost registrace k placení DPH? Plátcem se podnikatel stává dobrovolně nebo povinně. Pokud nastane zákonná povinnost, máte jasno a povinnosti plátce se vám nevyhnou. Pro někoho ovšem může být výhodná také dobrovolná registrace. Například pro podnikatele, kteří odebírají zboží a služby od plátců DPH, nebo jejichž zákazníky jsou převážně také plátci. Přihlásit se k dani je výhodné také pro ty podnikatele, kteří nakupují zboží a služby se základní sazbou DPH. Ale své zboží a služby potom prodávají v režimu snížené sazby. A v neposlední řadě se plátcovství vyplatí těm, kteří plánují nakoupit drahý majetek. Tehdy totiž získávají nárok na odpočet.

Kdy se stává z OSVČ plátce DPH?

Pokud nejde o dobrovolnou registraci, existují zákonné důvody. Těmi méně častými jsou například členství ve sdružení, kde minimálně jeden člen platí daň z přidané hodnoty. Plátcem se automaticky stáváte také tehdy, když dědíte ekonomickou činnost, přičemž původní majitel byl registrován k DPH. Zdaleka nejčastějším důvodem pro povinnou registraci však zůstává překročení obratu jednoho milionu korun ve dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsících.

Povinnosti plátce DPH

Plátce daně podává přiznání k DPH. A to měsíčně nebo kvartálně na příslušný finanční úřad. Dále je třeba vyplňovat pravidelná kontrolní hlášení. A samotnou daň také vždy ve vypočtené výši odvést. Zároveň je potřeba vést daňovou evidenci a všechny daňové doklady archivovat po dobu deseti let. Místo obyčejné faktury plátce vystavuje daňový doklad.

Identifikovaná osoba jako zvláštní případ plátce

Identifikovaná osoba je zvláštním případem plátce. Pro Českou republiku zůstává neplátcem a je plátcem pouze pro účely přeshraničního plnění. Tato povinnost nastává v zákonem jasně definovaných případech zahraničního obchodního styku.

Vedení účetnictví

Každá společnost musí také vést ze zákona účetnictví. Vedení účetnictví zahrnuje také povinnost dokládat různým státním institucím výkazy v určitých daných a závazných termínech nejen přiznání k DPH, ale i pravidelné účetní výkazy, daňová přiznání právnických nebo fyzických osob, souhrnné hlášení (pokud vyvážíte nebo dovážíte zboží ze zahraničí) , kontrolní hlášení. To je jen zlomek toho, co musí běžný podnikatel sledovat a hlásit.

 
Mapa webu
rekli o nas aab zamestnani reference cenik vase poptavka kontakt prodej novych spolecnosti zavolame Vam nazpet napiste nam aab prodej novych spolecnosti evropske spolecnosti zakladani sverenskych fondu registrace k DPH asistentka tina nove spolecnosti na prodej ucetnictvi zdarma zalozeni spolecnosti virtualni kancelar vedeni ucetnictvi mzdove ucetnictvi spolecnosti s rucenim omezenym caste otazky slovnik pojmu